מצטערים, אין לך הרשאה להדפיס.

 

ניתן לרכוש מנוי לאתר בטלפון: 03-6186141.

 

תוכן עניינים - לפי נושאים

מקרא:

נוטריון || אגודות שיתופיות || ביטוח, ביטוח לאומי || תקשורת || אזרחי-מסחרי || בנקאות ושטרות || הוצאה לפועל || חברות || חוזים || מיסוי מקרקעין || מכרזים || מנהלי ורשויות מקומיות || מקרקעין || משפחה וירושה || נזיקין || עבודה || פלילי וראיות || קניין רוחני || רישוי עסקים || רשויות מקומיות || תביעות קטנות || תעבורה || פשיטת רגל ופירוק חברות || שונות

 


 

נוטריון

(1) המדריך המעשי לנוטריון (2018 - בהתאם לתיקון תשע"ט) - משה אלפסי, עו"ד ונוטריון ואסף ביטון, עו"ד ונוטריון

 

חזרה למעלה

 

אגודות שיתופיות

(1) הקודקס המקיף לדיני האגודות השיתופיות (מגזר חקלאי, פרטי ומסחרי) - אבנר קדם, עו"ד

 

חזרה למעלה

 

ביטוח, ביטוח לאומי

(1) חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 - דין, הלכה ומעשה - דוד אור-חן, עו"ד

 

(2) ביטוח תאונות תלמידים - הלכה למעשה - עו"ד אדם אשכנזי

 

(3) בטיחות בעבודה, עילות תביעה, פיצוי וענישה בעין פקודת הבטיחות בעבודה, תקנותיה ודיני הנזיקין - דוד אור-חן, עו"ד

 

(4) המדריך המקיף לחוק הביטוח הלאומי - ח' גוטמן, עו"ד

 

(5) תביעות שיבוב, החזרה, השבה ושיפוי במשפט הישראלי (2019) - אליעזר פני-גיל, עו"ד ונוטריון

 

חזרה למעלה

 

תקשורת

(1) תקשורת, מחשבים, אינטרנט והרשתות החברתיות (דין, הלכה ומעשה) - איריס מרקוס, עו"ד

 

חזרה למעלה

 

אזרחי-מסחרי:

(1) חובת ההנמקה - במשפט הישראלי - איריס מרקוס, עו"ד 

 

(2) הנוטריונים (דין, הלכה ומעשה) - טובה כהן, עו"ד ונוטריון ; שלומי נרקיס, עו"ד ונוטריון

 

(3) הפרשנות לחוק ההתיישנות (מהדורת 2017) - איריס מרקוס, עו"ד

 

(4) יפוי כוח בלתי חוזר - ד"ר פ' נרקיס

 

(5) מוניטין - (GoodWill) - מהותו, הוכחתו, חישובו ומיסויו בעניינים שונים - ד"ר פ' נרקיס

 

(6) ניגוד עניינים בראי ההליך האזרחי והפלילי - איריס מרקוס, עו"ד

 

(7) סדרי הדין בבתי-משפט לעניינים מינהליים - מהדורת 2018 - שלומי נרקיס, עו"ד

 

(8) עיכוב ביצוע במשפט האזרחי (מהדורת 2013) - ד"ר אליעזר בן שלמה, עו"ד

 

(9) עשיית עושר ולא במשפט - הלכה ומעשה - מאיר זנטי, עו"ד

 

(10) שאלות ותשובות בסדר הדין האזרחי - אריה ליכט, עו"ד

 

(11) תובענות ייצוגיות בעין המשפט הלכה ומעשה - אבנר קדם, עו"ד

 

(12) חקירה ראשית, נגדית וחוזרת - שלומי נרקיס, עו"ד

 

(13) דוגמאות כתבי טענות - אזרחי - שלומי נרקיס, עו"ד

 

(14) ציטוט לציתות - אמרות חכמה, אמרי שפר וניסוחי לשון מיוחדים לעולם המשפט - שלומי נרקיס, עו"ד

 

(15) דיני המתנה במשפט האזרחי - הלכה ומעשה - מהדורת 2017 - עו"ד שלומי נרקיס

 

(16) המפתח המאוגד והמקיף של תביעות ייצוגיות במדינת ישראל - עו"ד רועי ביטון ועו"ד נופר טל

 

(17) דיני עיקולים - ד"ר אליעזר בן שלמה, עו"ד

 

(18) סדר הדין האזרחי - הלכה ומעשה - עו"ד אריה ליכט

 

(19) הלכות צווי מניעה - צו מניעה זמני, צו מניעה קובע, חוקים ותקנות שונים - מ' זנטי, עו"ד וד"ר פ' נרקיס

 

(20) שכר-טרחת עורך-דין ביחסי עורך-דין-לקוח (סכסוכים, מחלוקות, תביעה והגנה, הסכם ותעריפים) - עו"ד אליעזר פני-גיל

 

(21) סעדים זמניים - מהדורת 2017 - עו"ד אריה סאמרלי

 

(22) נזק ראייתי במשפט האזרחי והפלילי - מהדורת 2017 - עו"ד שלומי נרקיס

 

(23) הודיות, שאלונים וגילוי מסמכים בהליך האזרחי - מהדורת 2019 - עו"ד אבנר קדם

 

(24) אמנות הליטיגציה בעין המעשה, סדרי דין וראיות - מהדורת 2018 - עו"ד איריס מרקוס

 

(25) סדר דין מקוצר - בעין המשפט הישראלי - ד"ר פ' נרקיס

 

(26) עיקרון "תום-הלב" במשפט הישראלי (דין, הלכה ומעשה) - ד"ר פ' נרקיס ושלומי נרקיס, עו"ד ונוטריון

 

(27) תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ח-2018 - הרפורמה בניהול ההליך השיפוטי (דין חדש - דין ישן) - עו"ד אריה ליכט

 

(28) תביעות פיצויים נגד מומחים - עילות ותקדימים (2019) - אליעזר פני-גיל, עו"ד ונוטריון

 

חזרה למעלה

 

בנקאות ושטרות:

(1) הערבות הבנקאית בעין המשפט - שלומי נרקיס, עו"ד

 

(2) הפרשנות לחוק המשכון - דין ומהות - איריס מרקוס, עו"ד

 

(3) פקודת השטרות בראי ההליך האזרחי הלכה ומעשה - מהדורת 2018 - שלומי נרקיס, עו"ד ; איריס מרקוס, עו"ד

 

(4) הפרשנות לחוק שיקים ללא כיסוי - הלכה ומעשה - מהדורת 2018 - ארז וינשטיין, עו"ד

 

חזרה למעלה

 

הוצאה לפועל:

(1) הפרשנות לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות - שלומי נרקיס, עו"ד

 

(2) הליכי הוצאה לפועל - המדריך המקיף (מהדורת 2019) - איריס מרקוס, עו"ד 

 

(3) שאלות ותשובות בהוצאה לפועל - איריס מרקוס, עו"ד

 

חזרה למעלה

  

חברות:

(1) הסדרי נושים - בהליכי פשיטת רגל, כינוס נכסים, פירוק חברה, הליכי הבראה והסדרים אחרים בחברות - שלומי נרקיס, עו"ד

 

(2) דיני הרמת מסך בראי חוק החברות - מהדורת 2018 - איריס מרקוס, עו"ד

 

(3) שותפויות - שותפות רשומה, שותפות בלתי רשומה - דין והלכה - ד"ר פ' נרקיס

 

(4) המדריך המקיף לחוק החברות, התשנ"ט-1999 - עו"ד קארין שבתאי

 

(5) דיני תאגידים-חברות, תביעה נגזרת והגנה נגזרת (2018) - ד"ר פ' נרקיס

 

חזרה למעלה

 

חוזים:

(1) חוזה למראית עין - הלכה ומעשה - איריס מרקוס, עו"ד

 

חזרה למעלה

 

מיסוי מקרקעין:

(1) הפטור לדירת מגורים בראי חוק מיסוי מקרקעין - משה אלפסי, עו"ד

 

(2) מיסוי מקרקעין - דין, הלכה ומעשה - אבנר קדם, עו"ד ; דורית מגן, עו"ד

 

(3) היטל השבחה - דין, הלכה ומעשה (2019) - משה אלפסי, עו"ד ונוטריון

 

חזרה למעלה

 

מכרזים:

(1) דיני מכרזים - הלכה ומעשה - ד"ר פ' נרקיס

 

חזרה למעלה

 

מנהלי ורשויות מקומיות:

(1) דיני מכרזים הלכה ומעשה - ד"ר פ' נרקיס

 

(2) רשות מקומית והאזרח - דין, הלכה ומעשה - מהדורת 2018 - אבי ששון, עו"ד

 

(3) סדרי דין בבית-הדין הגבוה לצדק - דין ומהות - מהדורת 2018 - איריס מרקוס, עו"ד 

 

(4) הקודקס המקיף לעניינים מינהליים - תקיפה מינהלית, סדרי דין, ראיות, פסיקות ועררים - חן בן צבי, עו"ד (2020)

 

חזרה למעלה

 

מקרקעין:

(1) דיני הפקעת מקרקעין במשפט הישראלי - הדין, ההלכה והמעשה - משה אלפסי, עו"ד ונוטריון

 

(2) דרישת הכתב בעסקאות מקרקעין - ד"ר פ' נרקיס

 

(3) החוזה הפאושלי - אילן שרן, עו"ד

 

(4) מורה דרך בעסקאות פינוי-בינוי - אברהם ללום, עו"ד

 

(5) מורה דרך בעסקאות תמ"א 38 - מהדורת 2016 - (חלק א + ב) - אברהם ללום, עו"ד

 

(6) מינהל מקרקעי ישראל (רשות מקרקעי ישראל) דינים והלכות - ד"ר פ. נרקיס

 

(7) נכסי דלא ניידי - בתים משותפים - אריה סאמרלי, עו"ד

 

(8) נכסי דלא ניידי - הערות אזהרה - אריה סאמרלי, עו"ד

 

(9) נכסי דלא ניידי - ליקויי בניה - אריה סאמרלי, עו"ד

 

(10) נכסי דלא-ניידי - שאלות ותשובות בחוק המקרקעין - אריה סאמרלי, עו"ד

 

(11) סילוק יד במקרקעין בעין המשפט - שלומי נרקיס, עו"ד ; יגאל מלצר, עו"ד

 

(12) פירוק שיתוף במקרקעין בעין המשפט הלכה ומעשה - אליעזר פני גיל, עו"ד

 

(13) רישיון במקרקעין בעין המשפט - שלומי נרקיס, עו"ד

 

(14) תיווך בענייני מקרקעין - שלומי נרקיס, עו"ד ; אריה סאמרלי, עו"ד

 

(15) המדריך המקיף והשלם למכירת ורכישת נכסי מקרקעין בישראל - משה אלפסי, עו"ד ונוטריון

 

(16) דיני זכויות בניה בישראל - אילן שרקון, עו"ד

 

(17) קבלן ורוכש דירה (ליקויי בניה, הפרת הסכם וסעדים, אבטחת רוכשי דירות ועוד) - ד"ר פ' נרקיס ועו"ד מ' זנטי

 

(18) מימוש נכסי מקרקעין - עו"ד מאיר זנטי

 

(19) הפרשנות לחוק השכירות והשאילה, התשל"א-1971 (סדרי דין, עילות ותקדימים), מהדורת 2017 - עו"ד אילן שרן

 

(20) פסיקת פיצוי בגין "ירידת ערך" בתביעות ליקוי בניה - מהדורת 2018 - עו"ד אילן שרן

 

(21) הפרשנות לחוק תכנון ובניה - עו"ד אריה סאמרלי

 

(22) הבית המשותף - מהדורת 2017 - ד"ר פ' נרקיס

 

(23) דיני אכיפת חוקי הבניה בישראל בעקבות תיקון 116 לחוק התכנון והבניה - מורה נבוכים - איריס מרקוס, עו"ד

 

(24) רישום מקרקעין במשפט הישראלי - סוגיות בנושאים עיוניים ומעשיים (2018) - אילן שרן, עו"ד

 

(25) שמאות מקרקעין - ד"ר פ' נרקיס

 

(26) "קבוצות רכישה" בישראל - מבט עיוני ומעשי (2019) - משה אלפסי, עו"ד ונוטריון

 

חזרה למעלה

 

משפחה וירושה:

(1) אמנת האג - החזרת ילדים חטופים - שלומי נרקיס, עו"ד

 

(2) ביטול הסכמים - בראי בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני - איריס מרקוס, עו"ד

 

(3) דיני משפחה - בעין המשפט - שלומי נרקיס, עו"ד

 

(4) הכתובה - בבית הדין הרבני (מהדורת 2020) - איריס מרקוס, עו"ד

 

(5) הפרשנות לחוק הירושה (על כל סעיפיו השונים) ודיני עזבונות (כרך ראשון ושני) (2019) - שלומי נרקיס, עו"ד ונוטריון

 

(6) הפרשנות לחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו - שלומי נרקיס, עו"ד

 

(7) הפרשנות לתקנות הדיון בבתי- הדין הרבניים - איריס מרקוס, עו"ד

 

(8) חוק יחסי ממון בין בני-זוג - דין, הלכה, מעשה - התשל"ג - 1973 - מהדורת 2018 - אריה סאמרלי, עו"ד

 

(9) ידועים בציבור - הלכה ומעשה - איריס מרקוס, עו"ד

 

(10) כשרות משפטית ואפוטרופסות - דין ומהות - איריס מרקוס, עו"ד

 

(11) מומחים בדיני משפחה - אבנר קדם, עו"ד ; דורית מגן, עו"ד

 

(12) מורה דרך לענייני גירושין - מהדורת 2017 - שלומי נרקיס, עו"ד

 

(13) מורה דרך לענייני צוואות (עריכת צוואות והתנגדויות) (מהדורת 2018)  - שלומי נרקיס, עו"ד ונוטריון

 

ׁ(14) מזונות מן העזבון בבית-המשפט לענייני משפחה ובבית הדין הרבני - שלומי נרקיס, עו"ד

 

(15) מירוץ סמכויות בין בית-המשפט לענייני משפחה לבין בית-הדין הרבני - איריס מרקוס, עו"ד

 

(16) מנהל עזבון - זכויותיו, חובותיו וסמכויותיו - מהדורת 2019 - איריס מרקוס, עו"ד

 

(17) משמורת ילדים בבית המשפט לענייני משפחה ובבית-הדין הרבני - אריה סאמרלי, עו"ד 

 

(18) משפחוק - סוגיות בבית-המשפט ובבית-הדין - כתב עת לענייני משפחה כרך א' - ד"ר יאיר שיבר, עו"ד

 

(19) משפחוק - סוגיות בבית-המשפט ובבית-הדין - כתב עת לענייני משפחה - כרך ג' - ד"ר יאיר שיבר, עו"ד

 

(20) משפחוק - סוגיות בבית-המשפט ובבית-הדין - כתב עת לענייני משפחה - כרך ד' - ד"ר יאיר שיבר, עו"ד

 

(21) משפחוק - סוגיות בבית-המשפט ובבית-הדין - כתב עת לענייני משפחה - כרך ה' - ד"ר יאיר שיבר, עו"ד

 

(22) משק חקלאי בראי דיני המשפחה - דין, הלכה ומעשה - מהדורת 2018 - שלומי נרקיס, עו"ד

 

(23) סדרי דין בבית משפט - לענייני משפחה ובענייני ירושה - אריה סאמרלי, עו"ד ; קרן פרג'ון זיטמן, עו"ד

 

(24) סעדים זמניים בבית-משפט לענייני משפחה ובבית הדין הרבני - איריס מרקוס, עו"ד

 

(25) סרבנות גט בראי פסיקת בית-המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני - שלומי נרקיס, עו"ד

 

(26) עילות גירושין בבית הדין הרבני - שלומי נרקיס, עו"ד

 

(27) פירוק שיתוף במקרקעין בבית-המשפט לענייני משפחה ובבית הדין הרבני - איריס מרקוס, עו"ד

 

(28) פסיקת פיצויים בתביעות נזיקין בין בני זוג - אריה סאמרלי, עו"ד

 

(29) שאלות ותשובות בענייני משפחה - שלומי נרקיס, עו"ד

 

(30) דוגמאות כתבי בי-דין - משפחה - שלומי נרקיס, עו"ד ואריה סאמרלי, עו"ד

 

(31) הקודקס המקיף לדיני המזונות במדינת ישראל - עו"ד איריס מרקוס

 

(32) מורה דרך ביחסי הממון בין בני זוג (מהדורה מעודכנת ומורחבת) - עו"ד שלומי נרקיס

 

(33) הסכמי חלוקת נכסי עזבון בין יורשים - דין, הלכה ומעשה - עו"ד דוד ביטון

 

(34) התנגדות לצוואה וביטולה - עילות ופגמים (מהדורת 2019) - עו"ד איריס מרקוס

 

(35) המדריך ליישום הוראות הדין לגבי ייפוי-כוח מתמשך - משה אלפסי, עו"ד ונוטריון

 

(36) מורה דרך לניהול עזבון והתמודדות צדדים מול מנהל העזבון - שלומי נרקיס, עו"ד ונוטריון

 

(37) צוואות הדדיות בראי חוק הירושה (2018) - שלומי נרקיס, עו"ד ונוטריון

 

(38) דרכי התמודדות בהליך הגירושין - מורה נבוכים - שלומי נרקיס, עו"ד ונוטריון

 

(39) משמורת ילדים (טובת הקטין, הסדרי שהות ועוד) בראי סכסוכים משמורת (2018) - מלכי מרידור, עו"ד

 

חזרה למעלה

 

נזיקין:

(1) הפרשנות לחוק איסור לשון הרע - דין ומהות (2020) - ארז עזרא, עו"ד ; אריאל לוין, עו"ד

 

(2) מורה דרך לתביעות לשון הרע - שלומי וינברג, עו"ד

 

(3) פיצויים לנפגעי תאונות דרכים בעין המשפט - הלכה ומעשה - אליעזר פני גיל, עו"ד 

 

(4) פקודת הנזיקין בעין המשפט - הלכה ומעשה - אליעזר פלדה, עו"ד

 

(5) דוגמאות כתבי טענות נזיקין - עוז גקמן, עו"ד

 

(6) דוגמאות כתבי טענות - ביטוח ונזיקין - דוד אור-חן, עו"ד

 

(7) רשלנות רפואית - עו"ד אליעזר פני-גיל

 

(8) תביעות אש - עילות תביעה ופיצויים (מגורים, עסקים, חקלאות - כל סוגי הרכוש) - דוד אור-חן, עו"ד

 

(9) מומחים - המומחה הרפואי - חוות-הדעת - הדין, ההלכה והמעשה - עו"ד דוד אור-חן

 

(10) מפתח הפיצויים המקיף בדיני הנזיקין (תאונות דרכים) - דוד אור-חן, עו"ד

 

(11) הפרשנות לחוק זכויות החולה - עו"ד ח' גוטמן

 

(12) עוולת הרשלנות - דין, הלכה ומעשה - אליעזר פני-גיל, עו"ד ונוטריון

 

(13) תביעות פיצויים בשל נזקי גוף במשפט הישראלי - מבט עיוני ומעשי - אליעזר פני-גיל, עו"ד ונוטריון

 

(14) תביעות פיצויים בשל נזקי רכוש במשפט הישראלי - מבט עיוני ומעשי - אליעזר פני-גיל, עו"ד ונוטריון

 

חזרה למעלה

 

עבודה:

(1) דיני "עובדים זרים" - הלכה ומעשה - איילת גז, עו"ד

 

(2) ביטוח נפגעי תאונות עבודה בראי חוק הביטוח הלאומי - שלומי נרקיס, עו"ד ונוטריון

 

(3) ה"שימוע" ביחסי עובד-מעביד (המהות - ההליך - פגמים בהליך - פיצויים ודרכי התמודדות) (2019) - אריאל לוין, עו"ד

 

חזרה למעלה

 

פלילי וראיות:

(1) המחדל החקירתי - בראי ההליך הפלילי - איריס מרקוס, עו"ד

 

(2) ניהול ההליך הפלילי - דין ומהות - אריה ליכט, עו"ד

 

(3) עבירה שיש עימה קלון בראי ההליך הפלילי - שלומי נרקיס, עו"ד

 

(4) דיני ראיות - עו"ד מאיר זנטי

 

(5) חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (עילות, סדרי דין, אכיפה פלילית ומינהלית - נותני שירות עסקי - עורך-דין - רואה חשבון ואחרים) - עו"ד נתנאל מונדרר

 

(6) דיני מעצרים בראי ההליך הפלילי - הלכה למעשה - עו"ד שלומי נרקיס ועו"ד איריס מרקוס

 

(7) גזר דין - מפתח הענישה בעבירות תעבורה - עו"ד אלי אנושי (שופט בדימוס)

 

(8) נזק ראייתי במשפט האזרחי והפלילי - מהדורת 2017 - עו"ד שלומי נרקיס

 

(9) סוגיות בפקודת הסמים המסוכנים - דין והלכה - עו"ד שלומי נרקיס

 

(10) עבירות מין בישראל (מהדורת 2017) - עו"ד א' גז

 

(11) תאומי הטרור - הלחימה בטרור בארץ, בארצות הברית ובעולם - הקודקס המקיף לדיני טרור (2019) - ד"ר פ' נרקיס

 

(12) "הגנה מן הצדק" - מבט עיוני ומעשי (מפסק-דין יפת ועד הלכת רע"פ 1611/16 מיום 31.10.18) (2019) - אריה ליכט, עו"ד

 

חזרה למעלה

 

קניין רוחני:

(1) דיני קניין רוחני (דיני זכויות יוצרים) - ד"ר פ. נרקיס

 

(2) דיני קניין רוחני (דיני סימני מסחר) (מהדורת 2020) - ד"ר פ. נרקיס

 

(3) דיני קניין רוחני (דיני פטנטים ומדגמים) - ד"ר פ. נרקיס

 

חזרה למעלה

 

רישוי עסקים:

(1) רישוי עסקים הלכה ומעשה - מהדורת 2018 - ד"ר פ. נרקיס

 

חזרה למעלה

 

רשויות מקומיות:

(1) רשות מקומית והאזרח - דין, הלכה ומעשה - אבי ששון, עו"ד

 

חזרה למעלה

 

תביעות קטנות:

(1) מורה דרך לתביעות קטנות - שלומי נרקיס, עו"ד

 

(2) תביעות קטנות בעין תיקוני יולי 2018 (דין חדש מול דין ישן) - איריס מרקוס, עו"ד 

 

חזרה למעלה

 

תעבורה: 

(1) הפקרה אחרי פגיעה - פאני אפשטיין גולן, עו"ד

 

(2) עבירות תעבורה - הלכה ומעשה - אריה ליכט, עו"ד ; מורד מפרע, עו"ד

 

(3) עבירת השכרות - מהדורת 2018 - פאני אפשטיין גולן, עו"ד

 

חזרה למעלה

 

פשיטת רגל ופירוק חברות:

 

(1) שאלות ותשובות בהליך פשיטת הרגל (סוגיות נבחרות) - שלומי נרקיס, עו"ד ונוטריון

 

(2) מורה דרך לקבלת הפטר בפשיטת רגל - עו"ד אבנר קדם

 

(3) הוכחת חוב בהליך פשיטת רגל ופירוק חברות - עו"ד שלומי נרקיס

 

(4) ממעשה פשיטת רגל ועד להכרזתו של החייב כפושט רגל - אפריל 2018 - שלומי נרקיס, עו"ד ונוטריון

 

(5) חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 (המהפכה בתחום חדלות הפירעון של יחידים ותאגידים) / איריס מרקוס, עו"ד (כרך ראשון)

 

(6) חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 (המהפכה בתחום חדלות הפירעון של יחידים ותאגידים) / איריס מרקוס (כרך שני)

 

(7) כינוס נכסים ותפיסת נכסים בעין חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 ותקנות סדר הדין האזרחי,התשע"ט-2018 (2019) / איריס מרקוס, עו"ד 

 

חזרה למעלה

 

שונות:

 

(1) מיסוי מוניציפלי (מאי 2018) - משה אלפסי, עו"ד

 

(2) פשרה, גישור ובוררות, הלכה ומעשה - עו"ד ארז עזרא ועו"ד אריאל לוין

 

(3) זכויות נכים, נפגעים ומשפחותיהם במשפט הישראלי (נכי צה"ל, חיילים סדירים, חיילי מילואים ונפגעי פעולות איבה) - דין, הלכה ומעשה - אפריל 2018 - עו"ד דוד אור-חן

 

(4) עבירות צבאיות בראי חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955 - דין, הלכה ומעשה - עו"ד אבי ששון

 

(5) דיני עובדים זרים - דין, הלכה ומעשה (אכיפה פלילית ומינהלית, הליכים להיתרי-העסקה וזכויות עובדים, העסקה בלתי-חוקית ושוהים בלתי-חוקיים) - עו"ד איילת גז

 

(6) הקודקס המקיף לדיני חילוט, תפיסה וכינוס נכסים במשפט הישראלי - עו"ד משה אלפסי

 

(7) המחאת זכות או חבות (חוק המחאת חיובים, התשכ"ט-1969 ודינים אחרים) - דין, הלכה ומעשה - עו"ד נתנאל מונדרר

 

(8) חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 - דין, הלכה ומעשה - רן תואר, עו"ד

 

(9) חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 - דין, הלכה ומעשה - א' לוי, עו"ד

 

(10) מורה דרך לתביעות "ספאם" (עילות תביעה - הגנה - סדרי דין, דוגמאות ותקדימים) - עו"ד אריס מרקוס

 

(11) חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ותקנותיו - הדין, ההלכה, התיאוריה והמעשה (כרכים ראשון + שני) - עו"ד נתנאל מונדרר

 

(12) חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ותקנותיו - הדין, ההלכה, התיאוריה והמעשה (כרך שלישי; 2018) - עו"ד נתנאל מונדרר

 

(13) דיני אתיקה מקצועית לעורכי-דין - הלכה ומעשה - עו"ד אדם אשכנזי, עו"ד

 

(14) חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - דוד אור-חן, עו"ד

 

(15) מבט מקיף על דיני ניירות ערך / ד"ר פ' נרקיס

 

(16) חובת הסודיות - אליעזר פני-גיל, עו"ד

 

(17) חוק רואי-חשבון, התשט"ו-1955 (תיקון מס' 9 - המהפכה בדין המשמעתי (2018) - רשלנות מקצועית - סודיות - סמכויות - הלבנת הון - שימוש בכסף מזומן - חיסיון מסמכים) - נתנאל מונדרר, עו"ד ו- רביע חטיב, רו"ח

 

(18) בעלי תפקידים מטעם בית-המשפט - אבנר קדם, עו"ד

 

(19) עילות תביעה כנגד המדינה - 2018 - דן זילברמן, עו"ד

 

(20) מדריך מעשי בנושא כללי אמות-המידה לשירות של תאגידי המים והביוב (2018) - מירית דובר, עו"ד ורווית ברק, עו"ד

 

(21)  הקודקס המקיף לדיני תיירות - נופש - מלונאות - תעופה ושיט (דין, הלכה ומעשה) (2018) - נתנאל מונדרר, עו"ד

 

(22) הגבלים עסקיים במשפט הישראלי - מבט עיוני ומעשי (2018) - שאול בר-אילן, עו"ד

 

(23) מבקשי מקלט בישראל בראי המשפט הבינלאומי (2018) - ד"ר רמי גולדשטיין, עו"ד

 

חזרה למעלה

 

אני מסכימ/ה לתנאי השימוש באתר

כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ. השימוש באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש ובכפוף לתנאי השימוש באתר (לחץ/י כאן). כניסה לתכנים באתר כמוה כהסכמה לתנאי השימוש באתר. 

למעלה
רוצה שנתקשר? הקלק כאן
הרשמה לניוזלטר!!! הקלק כאן