כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ
www.ozar-law.co.il

חוק יחסי ממון בין בני-זוג, התשל"ג-1973 - דין, הלכה ומעשה (מהדורת 2020)

אריה סאמרלי, עו"ד
תאריך הוצאה יולי 2020
מחיר קטלוגי
498.00 ₪
מחיר באתר
498.00 ₪

 

לתוכן העניינים המלא של הספר... לחץ/י  כאן

 

חוק יחסי ממון, התשל"ג-1973 מאז כניסתו לתוקף חולש על מערכות היחסים בין בני זוג על כל זרועותיהם.

 

החוק הפך למטריה רחבה תחתיה חוסים יחסי הממון בין בני זוג. ההלכה הפסוקה של בתי-המשפט לכל ערכאותיהם מתארת מערכות שונות של יחסי בני הזוג ויחסי הממון ביניהם כך שכל פסק-דין עומד בפני עצמו כשהוראות החוק מוחלות על-פי נסיבותיו המיוחדות.

 

מכאן נודעת חשיבות גדולה לספר זה במהדורתו החדשה הכולל את פסיקות בתי-המשפט מיום כניסתו לתוקף של החוק ועד עצם היום הזה.

 

הספר ערוך באופן מיוחד על-פי הוראות סעיפי חוק יחסי ממון על-מנת שיוכל בדרך זו להיות מכשיר עזר יעיל וברור לכל המשתמש בו.

 

ליד כל סעיף מובאים דברי הסבר, דברי מלומדי המשפט וכן תמציות ההלכה הפסוקה כאשר בראש כל תמצית מובאים גם פסקי-הדין וספרות משפטית עליה נסמך בית-המשפט בפסיקתו. שער נפרד דן בפסיקת בתי-הדין הרבניים באספקלריה של חוק יחסי ממון.

 

מעבר לדיון בהוראות החוק מתייחס הספר אף לנושאים כגון: הסכם ממון מהו, סוגיית ה"ידועים בציבור, חזקת השיתוף וידועה בציבור, אישור הסכם בין צדדים מאותו המין, דרישת הכתב, ביטולו של הסכם ממון, אישור ואימות, ערעור על הליך אישור הסכם ממון, הטלת עיקול בבית-הדין הרבני במקביל להליכי פירוק רכוש בבית-משפט האזרחי, חזקת השיתוף למול איזון המשאבים, מהו מועד הקרע, תחולת ההסדר, היעדר תוצאות במשך הנישואין, הזכות לאיזון בפקיעת הנישואין, האם סעיף 5 לחוק יחסי ממון מהווה רשימה סגורה של הנכסים שאינם ברי איזון, נכסים שהיו לבני הזוג ערב הנישואין וסוגיית התיחלוף, נכסים שהתקבלו במתנה או בירושה, גימלה או פיצוי, נכסים שהוסכם בכתב כי לא יאוזנו, מימוש הזכות לאיזון, מינוי מומחה להערכת נכסים ברי איזון, ניכוי חובות, שיתוף בחובות, דרך האיזון, הרחבת בסיס האיזון, סמכויות מיוחדות, הכללת נכסים נוספים באיזון, כושר השתכרות, זכויות יוצרים וקניין רוחני, עתודה כלכלית, יחס אחר לחלוקה, מועד מוקדם לאיזון המשאבים מפקיעת הנישואין, דיני ראיות על-פי חוק יחסי ממון, אמצעים לשמירת זכויות, רשימת הסעדים אינה רשימה סגורה, "חשש סביר", עיקול נכסים, צירוף צד שלישי, הערת אזהרה שנרשמה במסגרת תביעה לפי סעיף 11 לחוק יחסי ממון, מוניטין בראי חוק יחסי ממון, הוכחת מוניטין, המוניטין כנכס קנייני, מוניטין אישי למול מוניטין עסקי, הסכם שנעשה בין בני זוג המסדיר את יחסי הממון שביניהם, לרבות מזונות ילדיהם - האם מחייב את הילדים, סדרי דין ייחודיים לעניין תובענה מכוח חוק יחסי ממון, אישור הסכמי ממון, חוק יחסי ממון וחוק הירושה, חוק יחסי ממון בראי פסיקת בתי-הדין הרבניים ובתי-המשפט, האם רשאי בן זוג לחזור בו מהסכמתו לאיזון משאבים לפני פקיעת הנישואין, חזקת השיתוף בזכויות וחובות בין בני זוג ומעמדה כלפי צד ג', האם בגידתו של אחד מבני הזוג בתקופת הנישואין היא בבחינת "נסיבות מיוחדות" המצדיקות סטיה מכלל איזון הנכסים השווה הקבוע בחוק יחסי ממון? ועוד נושאים רבים אחרים.


כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ