כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ
www.ozar-law.co.il

ביטול הסכמים בראי בית-המשפט לענייני משפחה ובית-הדין הרבני (הסכמי ממון, הסכמי גירושין, הסכמי מתנה ועו

איריס מרקוס, עו"ד
תאריך הוצאה יולי 2020
מחיר קטלוגי
498.00 ₪
מחיר באתר
498.00 ₪

 

לתוכן העניינים המלא של הספר... לחץ/י  כאן

 

הסכמים/חוזים בין בני משפחה הפכו לנושא להתכתשויות משפטיות רבות. מדובר בהסכמים בין בני זוג, בין הורים לילדיהם ובין בני משפחה שונים בינם לבין עצמם. תוקפם של הסכמים כאלה מוקנה להם בין מכוח חוק ובין מכוח הסכמת הצדדים כאשר אין חובה לערכם על-פי חוק. כך או אחרת העילות לביטולם של ההסכמים מכל הסוגים הינן מגוונות כאשר מעבר להלכות המשפטיות המחייבות המקרה נבחן ומוכרע על-פי נסיבותיו הוא ואין מקרה אחד דומה לאחר. דווקא ריבוי המקרים בהם עולים על הפרק הסכמים הללו, ויש אפילו הסכמים בעל-פה, נוצר הצורך בהגשת חיבור זה הבוחן דווקא את סוגיית ביטולם של הסכמים כאלה.

 

כך, למשל, על-מנת שבית-המשפט יורה על ביטול הסכם, אשר אושר וקיבל תוקף של פסק-דין, אין די לטעון - כלאחר יד - כי ההסכם נחתם מחמת פגמים ברצון, אלא יש להגיש תביעה מתאימה ובמסגרתה לטעון מהו הפגם הנטען ולהוכיח כדבעי כי אכן נפל פגם ואף להוכיח את הקשר הסיבתי בין הפגם לבין החתימה על ההסכם.

 

כך גם במקרים בהם המבקש לבטל הסכם גירושין ההלכה הפסוקה קובעת כי עליו לעמוד בנטל ראיה גבוה במיוחד של טעמים כבדי משקל. הבאנו רק דוגמאות ספורות של הנושאים שיידונו ובהרחבה בספר זה.

 

הספר מכיל מעבר לדברי הסבר, דעות של מומחי משפט ופסיקת הלכות גם תמציות פסיקה הן של בית-המשפט לענייני משפחה והן של בית-הדין הרבני. ביחד המשתמש מקבל תמונה מקיפה של הנושא תוך שהספר ישמש לו מורה דרך בעיסוק בתחום הסכסוכים בדיני המשפחה.

 

מבין הנושאים שבספר (חלקי):

 

ביטול הסכם שנחתם בין הצדדים המתייחס למשמורת ילדים, ביטול הסכם ממון בהתנהגות, הסכמי מתנה, האם אב רשאי להתנער מהתחייבותו להעביר לבנו את זכויותיו בדירה, טענת בטלות הסכם המתנה לאור סעיף 8 לחוק הירושה, ביטול הסכם בשל היותו נוגד את תקנת הציבור, האם יכול נושה לדרוש ביטול הסכם גירושין שנחתם בין בני זוג, תוקפו של הסכם ממון של ידועים בציבור כאשר בני הזוג נישאו לאחר מכן, התיישנות תביעה לביטול הסכם ממון, כיצד יש להגיש תביעה לביטול הסכם ממון, עושק, מהם היסודות המצטברים של עילת העושק, מאחר שהויתור על הכתובה בוטל - האם יתאפשר לבעל - בנסיבות אלה - להודיע על רצונו לבטל את כל ההסכם שנחתם, הסכם פשרה, הוודאות המשפטיות והביטחון המשפטי של המתקשרים בחוזה, הסכמה שקיבלה תוקף של החלטה, חוזה למראית עין, על מי רובץ נטל ההוכחה בטענה של חוזה למראית עין, נפקות חוזה למראית עין, טעות, טעות יסודית מהי, קשר סיבתי בין הטעות ובין ההתקשרות בחוזה, הטעיה, מהם יסודותיה של עילת הטעיה, כפיה, מהי כפיה, מהם היסודות של עילת הכפייה, שימוש באמצעים לגיטימיים ומקובלים, עושק והשפעה בלתי-הוגנת, ביטול חוזה בעילת העושק מותנה בקיומם של מספר יסודות מצטברים ועוד..


כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ