כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ
www.ozar-law.co.il

המפתח המאוגד והמקיף של תביעות ייצוגיות במדינת ישראל (מהדורת 2020)

רועי ביטון, עו"ד נופר טל, עו"ד
תאריך הוצאה יולי 2020
מחיר קטלוגי
698.00 ₪
מחיר באתר
698.00 ₪

 

לתוכן העניינים המלא של הספר... לחץ/י  כאן

 

הכלי של התביעה הייצוגית הפך לאחד הכלים החברתיים המובילים ביחסי האזרחים ונותני השירותים מכל סוגים, הן במישור הפרטי, הן במישור העסקי והן במישור הציבורי. הדין עצמו בנה מסגרות חוקיות אשר פתחו את הדלת להגשת תביעות ייצוגיות בתחומים אלה. מכאן, נולדה החשיבות להביא בפני כל מי שעיסוקו משיק בדינים אלה מבט יסודי ומקיף על התובענה הייצוגית.

 

מיוחדותו וייחודו של הספר מונח בכך שאין מדובר רק בהגשת הצד העיוני של הנושא, אלא המחברים בחרו להלך בשני נתיבים: האחד, הנתיב העיוני - תיאורטי שבו הדין, ההלכה דברי הסבר ודברי מלומדים מוגשים באורח יסודי. השני, הנתיב המעשי. בנתיב זה, תוך סקירת פסיקות בתי-המשפט השונות, על כל ערכאות בתי-המשפט, יצרו המחברים חלוקה ופיצול התביעות ייצוגיות שהוגשו ותמציות הפסיקה בהן וזאת על-פי הנושאים השונים כגון: דיני עבודה, הגנת הצרכן, רשויות ציבוריות, שוק ההון ועוד.

 

כמו-כן, קיימת תת-חלוקה של פסיקות אלה בין תביעות שאושרו לאלו שנדחו וכן עניינים שונים כגון סעדים שונים במהלך התביעה וגמול ושכר. בסיכומו-של-דבר השופט, עורך-הדין או כל מי שמשיק בעיסוקו בעניינים שהם נושא לתביעה הייצוגית, ימצא בחיבור מקיף זה {הסוקר מאות החלטות ופסקי-דין} את המענה המשפטי לכל סוגיה שיש לו עניין בה.

 

מהדורתו החדשה של הספר שמה לנגד עיניה שתי מטרות: האחת, הבאת כל תיקוני החקיקה נכון לשנת 2019 וכאלה היו. השניה, השלמת מאות תמציות פסיקה של בתי-המשפט לכל ערכותיהם לרבות פסק-הדין התקדימי בדיון מוקדם 5519/15 {באשר לחובת הפניה המוקדמת}.

 

נושאי הספר (חלקי):

מטרת החוק; הגדרות; הגשת תובענה ייצוגית; מי רשאי להגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית ובשם מי; הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית; הודעה על הגשת בקשה לאישור ורישום בפנקס; בקשה לאישור קודמת או תובענה ייצוגית קודמת; אישור תובענה ייצוגית בידי בית-המשפט; בקשה לאישור בתביעת השבה נגד רשות - הוראות מיוחדות; הגדרת הקבוצה; יציאה מן הקבוצה; תובענה ייצוגית בדרך של הצטרפות; אישור בשינויים; החלטה בדבר אישור תובענה ייצוגית; השתתפות בדיונים; הסתלקות מבקשה לאישור או מתובענה ייצוגית; חובות בא-כוח מייצג; בקשה לאישור הסדר פשרה; אישור הסדר פשרה בידי בית-המשפט; הוכחת הזכאות לסעד ותשלום פיצוי כספי; סעד של השבה בתובענה ייצוגית נגד רשות - הוראות מיוחדות; גמול לתובע מייצג; שכר-טרחה של בא-כוח מייצג; מעשה-בית-דין; פרסום הודעות לחברי הקבוצה; התיישנות; קרן למימון תובענות ייצוגיות; קרן לניהול ולחלוקת כספים שנפסקו כסעד; פנקס תובענות ייצוגיות; דין המדינה, מפתחות של תמציות פסיקה על פי הנושאים השונים הגנת הצרכן, הגבלים ועוד, הסתלקויות והסדרי הפשרה  ועוד נושאים רבים אחרים.


כל הזכויות שמורות לאוצר המשפט הוצאה לאור בע"מ